0

การโพรเซส กาแฟ

การโพรเซส กาแฟ


2019-06-06 17:33:53

จากเมล็ดกาแฟ ผลเชอรี่สีแดงเข้ม หรือสีเหลืองสุก จะกลายเป็นเมล็ดกาแฟสีน้ำตาล ที่นำมาบดบริโภคกัน มีขั้นตอนการ Process เพื่อเปลี่ยนแปลงกายภาพ และสารที่อยู่ในผลกาแฟ


ผลเชอร์รี่กาแฟที่เก็บมาจากไร่กาแฟจะมีเนื้อเชอร์รี่ ซึ่งมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่ข้างในเป็นจำนวนมาก

กระบวนการนำเอาเมล็ดกาแฟออกจากเนื้อเชอร์รี่ จะแตกต่างกันไปตามแต่วัฒนธรรมและเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ในแต่ละท้องที่
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จะถูกจัดการด้วยวิธีหลักๆ คือ การตากแห้ง (Natural/Dry Method) และกระบวนการเปียก (Washed Method)

การตากกาแฟ (Dry Process) เป็นการนำผลเชอร์รี่ มาทำให้แห้ง โดยนำผลเชอร์รี่ที่สุกจัด มาตากให้แห้ง จนเนื้อและเปลือกหลุดร่อนออกจากเมล็ด ใช้ระยะเวลาในการตากประมาณ 15 – 30 วัน ระหว่างการตากต้องเกลี่ยไปมาเพื่อให้แห้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา


กระบวนการแบบเปียก (Washed Process) เป็นการนำเอาเนื้อเชอร์รี่แยกออกจากเมล็ดกาแฟ ทันที ที่เก็บมาจากไร่ เป็นการแยกเนื้อและเมล็ดสดๆ ออกจากกัน ด้วยเครื่องมือการสี และวิธีการต่างๆ ตามความถนัดของเกษตรกร เมื่อแยกเมล็ดออกจากเนื้อแล้ว จะนำเมล็ดไปตากแห้งอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมี Process การทำกาแฟพิเศษ อีกบางวิธี เป็นลักษณะพิเศษ เพื่อให้ได้ลักษณะกาแฟ ตามที่ต้องการ เช่น


Honey Process หรือ Pulped Natural Process อยู่กึ่งกลางของ Dry Process และ Washed Process คือ การนำเปลือกของผลเชอร์รี่ ออก แต่ไม่นำเนื้อผลไม้ออก เพื่อให้เนื้อยังคงติดอยู่กับเมล็ด ก่อนจะนำไปตากแห้ง ทั้งเนื้อและเมล็ด ทำให้เมล็ดที่แห้งภายหลังการตากยังคงมีกลิ่นหอมของเนื้อ และรสชาติหวาน-เปรี้ยว ของเนื้อติดอยู่ด้วย

กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ของการ Process กาแฟ ทำให้ได้กาแฟ ที่มีกลิ่น และรสชาติแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานของกาแฟด้วย เช่นสายพันธุ์ของกาแฟ และถิ่นที่ปลูก ความสูงของพื้นที่ปลูก ซึ่งทำให้กาแฟแต่ละท้องถิ่น แต่ละ Process ได้ผลลัพธ์ได้รสชาติออกมาไม่เหมือนกัน อร่อย หอม ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่า ใครชอบทานกาแฟ อย่างไร