0

ระดับของการบด กาแฟ

ระดับของการบด กาแฟ


2021-01-10 15:28:30

ขนาดของผงกาแฟที่เราบด เพื่อนำมาใช้ชง กับอุปกรณ์ชงกาแฟของเรา มีผลอย่างมาก ต่อการได้มาซึ่งรสชาติ กลิ่น ความเข้มข้น ความเป็นกรด ให้ได้รูป รส กลิ่น ตามที่เราต้องการ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อคุณลักษณะสำคัญของอุปกรณ์ที่ใช้ เนื่องจากแต่ละอุปกรณ์การชงกาแฟมีวัตถุประสงค์ต่างกัน 


เครื่องชงกาแฟ Espresso ที่ใช้แรงดันของน้ำร้อน เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำบอดี้ที่เข้มข้นของผงกาแฟออกมา เครื่องชงแบบ Moka Pot เป็นหม้อต้ม ที่ใช้น้ำร้อน แรงดันต่ำ เป็นตัวช่วยกลั่นกาแฟ การดริปกาแฟผ่านกระดาษกรอง เป็นการใช้น้ำร้อน เข้าไปสกัดเอารสชาติที่อยู่ในผงกาแฟออกมา โดยเน้นไปที่รสชาติโทนผลไม้ รสชาติออกมาในโทน ความเปรี้ยว และหวาน


ในแต่ละอุปกรณ์การชง จึงต้องการใช้ขนาดของผงกาแฟแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นกาแฟ ที่มีบุคคลลิก ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้ให้มากที่สุด


ขนาดของการบดมีอยู่ 4 ระดับ ที่สามารถปรับใช้ตามอุปกรณ์ และความต้องการของผู้ใช้ ไม่ได้ตายตัวเสมอไป


1. แบบหยาบ  (Coarse)  มีขนาดเท่าเมล็ดเกลือ (Kosher Salt) : เหมาะกับการชงแบบ French Press เนื่องจากเป็นการนำผงกาแฟมาแช่ในน้ำร้อน เป็นเวลานาน ไม่ควรใช้ผงกาแฟที่ละเอียดเกินไป เพราะ่จะทำให้ตะกอนลอดผ่านแผ่นกรอง แบบหยาบยังนิยมใช้กับการชงแบบสกัดเย็น (Cold Brew) เพราะผงกาแฟต้องแช่น้ำนาน การใช้แบบหยาบจะช่วยให้กาแฟไม่ขมมากเกินไปด้วย

2. แบบปานกลาง (Medium) มีขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาว (Sugar) : เหมาะกับการชงแบบ Dripper , Clever, Chemex ,Syphon, Aeropress, Cold Drip เป็นการกลั่นกาแฟ ผ่านการกรอง และใช้น้ำร้อนซึมผ่านกาแฟ ภายในระยะเวลาปานกลาง ซึ่งจะสกัดกาแฟได้อย่างพอดี ได้ความครบถ้วนทั้ง บอดี้ ความขม ความเปรี้ยว และความหวานของกาแฟ

3. แบบละเอียด (Fine) มีขนาดเท่าเม็ดเกลือ (Table Salt) : เข้ากับการชงแบบ Moka Pot, Low Pressure Espresso, Aero Press เป็นเครื่องชงประเภทที่ใช้แรงดันไม่มากนัก ให้น้ำร้อนระเหยผ่านผงกาแฟ จึงควรใช้แบบที่บดละเอียด เพราะจะช่วยกลั่นบอดี้ให้มีรสชาติเข้มข้นออกมา

4. แบบละเอียดมาก (Very Fine) มีขนาดเกือบเป็นผงแป้ง (High Powder Sugar) : เหมาะกับเครื่องชงที่ใช้แรงดันสูง เช่นเครื่องชงแบบ Espresso เพราะใช้แรงดันที่สูงมาก และใช้เวลาสกัดที่รวดเร็ว จึงควรใช้ผงกาแฟแบบละเอียดมาก เพื่อให้ได้การสกัดที่เข้มข้นที่สุด